GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ "LİSELİLER TASARIM YARIŞMASI"

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 
"LİSELİLER TASARIM YARIŞMASI" 
ŞARTNAMESİ 

A- Bu yarışma, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ tarafından düzenlenmektedir. 

Yarışma; 
1- Grafik Tasarımı 
2- Endüstri Ürünleri Tasarımı 
olmak üzere 2 kategoride olacaktır. 

B- YARIŞMANIN AMACI 

1- Lise düzeyindeki öğrencilerin gelecekte TASARIMCI adayları olma yolunu açmak 
2- Türkiye'de yetişecek olan GELECEĞİN TASARIMCI adaylarını ortaya çıkarmak 
3- Grafik ve endüstri ürünleri alanında geleceğin tasarımcılarını buluşturmak ve ödüllendirilmelerini sağlamak. 
4- Tasarım kültürünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı yapmak. 
5- Sanayi - eğitim işbirliğine katkıda bulunmak. 

C- YARIŞMANIN KONUSU 

Konu 1: Grafik Tasarımı (afiş- 50X70 ) " Görsel Kirlilik " konulu afiş Tasarımı, 
Konu 2: Endüstri Ürünleri Tasarımı " 3-7yaş grubu için Oyuncak " Tasarımı. 

D- YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 

1- Yarışma Türkiye'de okumakta olan tüm lise öğrencilerine (kişisel ve / veya grup olarak) açıktır. 
2- Tasarımlar özgün olmalı, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğunun tespit edilmesi halinde verilen ödül ve derece geri alınır. 
3- Yarışmaya jüri üyelerinin ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin birinci dereceden yakınları katılamazlar. Katılmaları ve derece almaları halinde ödenen ödül ve dereceleri geri alınır. 
4- Her yarışmacı her kategoride en fazla üç tasarımla katılabilir. 
5- Yarışmacılar, iki kategoride de her bir tasarım için ayrı RUMUZ belirtmek zorundadırlar. 
6- Teknik koşullara uygun olmayan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
7- Ödül alan çalışmaların tüm hakları TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine aittir. 

E- TEKNİK KOŞULLAR 

1- İki kategoride de teknik, malzeme ve renk serbesttir. 
2- Bilgisayar kullanımı serbesttir. 
3- Birinci kategori: "Görsel Kirlilik" konulu ve ölçüleri en fazla 50X70 cm olan afiş tasarımının 3mm'lik mukavvaya yapıştırılması ve üzerinin saydam bir koruyucu ile kaplanması zorunludur. 
İkinci kategori: Oyuncak tasarımının 30X30X30 cm'lik boyutları aşmaması ve korunaklı bir ambalajla teslim edilmesi zorunludur. 
4- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Organizasyonu içeriği ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan herhangi bir değişiklik resmi web sitesi; www.gsf.etu.edu.tr adresinden yayınlanacaktır. 

F- ÖDÜLLER 

Ödüller Birinci ve ikinci kategoriler için ayrı ayrı verilecektir: 

1- Grafik Tasarımı : Birincilik Ödülü : Dizüstü Bilgisayar 
: İkincilik Ödülü : Dijital Fotoğraf Makinesi 
: Üçüncülük Ödülü: iPod 
: Üç Mansiyon : 160'lık Hard Disc 

2- Endüstri Ürünleri Tasarımı : Birincilik Ödülü : Dizüstü Bilgisayar 
: İkincilik Ödülü : Dijital Fotoğraf Makinesi 
: Üçüncülük Ödülü: iPod 
: Üç Mansiyon : 160'lık Hard Disc 

G- YARIŞMA TAKVİMİ 

Son Katılım Tarihi : 08 Mayıs 2009 (17:30'a kadar) 
Jüri Değerlendirmesi : 11- 12 Mayıs 2009 
Sonuçların İlanı : 13 Mayıs 2009 
www.gsf.etu.edu.tr 

Ödül Töreni : 16 Mayıs 2009 saat: 15:00 (TOBB-ETÜ Güzel Sanatlar Fakültesi) 

H- TASARIMLARIN TESLİMİ, YERİ VE TARİHİ 

a. Katılımcılar, afişlerin sağ üst köşesine, oyuncak tasarımlarının da uygun olan bir yerine silinmeyecek bir kalemle 6 hanelik rakamdan oluşan rumuz yazmalıdır. Başvuru Formu kapalı bir zarf içinde ve üzerine rumuz yazılarak çalışma ile birlikte gönderilmelidir. 
b. Birden fazla tasarımla katılma durumunda ise, her tasarım için ayrı rumuz ve ayrı zarf hazırlanmalıdır. 
c. Katılımcılar, ( web sitesinden de temin edilebilir) "Başvuru Formu"nu eksiksiz doldurup başvuru sırasında imzalayarak teslim etmelidir. Grup çalışmalarında ise, tüm üyeler tarafından imzalanmalıdır. 
d. Tasarımlar 08 Mayıs 2009 (17:30'a kadar) tarih ve saatte TOBB - ETÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sekreterliğine posta ile veya elden aşağıdaki adrese ulaştırılmalıdır. Adres: Söğütözü cad. No:43 06560 Söğütözü / ANKARA 
e. Postadaki gecikme ve hasardan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sorumlu tutulamaz. 
f. Yarışma belgelerinin hiçbir yerinde, kimlik bilgi formu sahibini tanıtan isim, yazı, ya da işaret bulunmayacaktır. 

İ- TELİF HAKLARI VE TASARIMLARIN SERGİLENMESİ / İADESİ 

1- Ödül alan ve/veya sergilenmeye değer görülen tasarımlar 17 Mayıs 2009 tarihinde yapılacak olan ödül töreninden sonra TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ tarafından düzenlenecek sergide yer alacaktır. 
2- Derece alamayan tasarımlar yarışmanın sonuçlanmasından itibaren 2 ay içinde teslim edilen yerden alınmalıdır. Bu süre içerisinde alınmayan tasarımlar TOBB Ekonomi ve teknoloji Üniversitesi'nin malı sayılacaktır. 
3- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yarışmaya katılan eserleri sergilemek, yayımlamak ve arşivlemek hakkına sahiptir. Dereceye giren projeler, sergileme ve arşivleme amacıyla kurum tarafından saklı tutulabilir. 

J- PROJENİN ÖZELLİKLERİ 

Endüstri Ürünleri Tasarımı aşağıda yer alan üç soruya cevap verebilecek şekilde hazırlanmalıdır: 

1- Tasarımınız ne yapıyor? 
2- Tasarımınız bunu nasıl yapıyor? 
3- Tasarımınızın öncekilerden farkı ne? 
Tasarımın sunumu: 

a- Tasarımınızı ön, arka, yan profil olmak üzere üç farklı açıdan çiziniz. 
b- Genel görüntüsünü çiziniz. 
c- Prototip modelinizi tamamlayarak fotoğraflarını çekiniz. 

RAPORUNUZ ANA HATLARI İLE ŞUNLARI İÇERMELİDİR 

a- Proje Adı : Başlığın projeyi tam olarak yansıtması. 
b- Konsept: Düşüncenizin açıklanması ve çizim ile örneklendirilmesi. 
c- İşlevsellik: Tasarımınızın neler yapabileceğinin açıklanması. 
d- Yararlılık: Tasarımınızın hedef aldığı tüketici ihtiyaçlarına uygunluğu. 
e- Hedef Kitle: 3 -7 yaş grubu. 

K- GENEL HÜKÜMLER 

Yarışmaya çalışmalarını gönderen katılımcılar şartnameyi aynen kabul etmiş sayılırlar. 

L- İLETİŞİM : Adres: TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL 

SANATLAR FAKÜLTESİ Söğütözü cad. No:43 06560
Söğütözü / ANKARA 

Tel : 0 312 292 42 51 Fax :0 312 292 42 52 

www.gsf.etu.edu.tr 

Başvuru Formu 

Adınız______________________________________________
Soyadınız____________________________________________
Rumuz______________________________________________
Doğum Tarihiniz_______________________________________
Doğum Yeriniz________________________________________
Adres (ev)____________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
Posta Kodu____________________________________________
Şehir________________________________________________
Okulunuzun Adı________________________________________
____________________________________________________
Öğrenci No____________________________________________
Kategori Kodu__________________________________________
Tel No_______________________________________________
GSM________________________________________________
e-posta______________________________________________

TOBB-ETÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tasarım Yarışması şartnamesini kabul ediyorum ve yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ediyorum. 

Tarih İmza
Kaynak

Hiç yorum yok: